ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ- MANAGER

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ- MANAGER

Είναι το άτομο το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη της παραγωγικότητας, κάνοντας την δουλειά του σωστά, και απαιτώντας από τους υφισταμένους του να κάνουν το ίδιο. 

Είναι το άτομο το οποίο θέτει συγκεκριμένους στόχους, και προσπαθεί να τους πετύχει τηρώντας αυστηρά και με ευλάβεια τους κανόνες, τις δομές και τις σταθερές διαδικασίες της εταιρείας του.

Προσπαθεί να μη διαταράξει τοStatus Quo της εταιρείας του.

Ο Πρώτος στόχος ενός Manager είναι να μεγιστοποιήσει την απόδοση της εταιρείας με διαχειριστικές, διοικητικές εφαρμογές.

Έχει πάθος στο να παίρνει αποφάσεις, να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή τους, ελέγχοντας και καθοδηγώντας στενά την ομάδα του, και να αξιολογεί συνεχώς τα αποτελέσματά τους.

Από τη στιγμή που έχει να πετύχει ένα συγκεκριμένο στόχο βρίσκεται σε μια συνεχή εγρήγορση, παίρνοντας αποφάσεις, παρακολουθώντας την εφαρμογή τους, ελέγχοντας καθοδηγώντας, και αξιολογώντας συνεχώς τη δραστηριότητα των συνεργατών του και τα αποτελέσματά της δουλειάς τους.

Δρα σαν προϊστάμενος, εκτελεί διαταγές, και στοχεύει στο αποτέλεσμα πιέζοντας και απαιτώντας.

Παραχωρεί αρμοδιότητες τις οποίες παρακολουθεί στενά.

Σε αντίθεση με τον Ηγέτη (Leader) ο οποίος έχει συνεργάτες ο Διαχειριστής (Manager) έχει υφισταμένους

Ο Μάνατζερ εφαρμόζει κυρίως τους τέσσερις βασικούς κανόνες του Management

• ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (PLANNING)
• ΟΡΓΑΝΩΣΗ (ORGANIZING), ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ (STAFFING)
• ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ (COORDINATING) ΚΑΙ ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (IMPLEMENTING)
• ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΑΥΣΤΗΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (CONTROLLING) ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, (PLANNING)

Περιλαμβάνει το σχεδιασμό ενός λεπτομερούς Πλάνου Δράσης (Action Plan), με την περιγραφή των απαραίτητων ενεργειών που απαιτούνται για την επίτευξη ενός επιλεγμένου στόχου.

Μιλάμε για ένα λεπτομερές Πλάνο Δράσης, το οποίο θα βοηθήσει στην πραγματοποίηση ενός σημαντικού στόχου μιας εταιρείας ,ενός τμήματος, ή ακόμη και μιας μεγάλης ή μικρής ομάδας.

Με άλλα λόγια, ο προγραμματισμός περιγράφει τις στρατηγικές που θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη του στόχου.

Για να επιτευχθεί αυτό το πλάνο δράσης απαιτείται ομαδική δουλειά συνεργασία, και λήψη σημαντικών αποφάσεων.

Ποιός είναι ακριβώς ο στόχος και από ποιούς θα επιτευχθεί;

Ποιοί είναι οι πόροι που απαιτούνται για την επίτευξη αυτού του στόχου; Άτομα, χρόνος που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωσή του (Dead Line), Οικονομικός προϋπολογισμός, ανάγκες (Budget) , υλικά κλπ.

Όντας ο σχεδιασμός μια συνεχής εξειδικευμένη διαδικασία, πρέπει να επιδέχεται διαφοροποιήσεις κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο σχεδιασμός πρέπει να είναι απλός, σαφής, κατανοητός, επιτεύξιμος.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ (ORGANIZING)
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ (STAFFING)

Οργάνωση(Organizing) σημαίνει: Εξακρίβωση των εργασιών που πρέπει να γίνουν και το ποιός θα τις αναλάβει.

Είναι η λειτουργία της ανεύρεσης των κατάλληλων ατόμων που θα στελεχώσουν τις θέσεις, της κατανομής των ρόλων, και του τρόπου εργασίας του καθενός χωριστά.

Είναι η λειτουργία που αφορά τη διαχείριση των πόρων και των ατόμων που απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου.

Όπως και με τον προγραμματισμό, έτσι και με την οργάνωση είναι απαραίτητο, πέρα από την ανάθεση των εργασιών στους συνεργάτες, να τους δίδεται και η ανάλογη εξουσία, τα ανάλογαεργαλεία και η ανάλογη πληροφόρηση ώστε να είναι σε θέση να φέρουν εις πέρας την εργασία που τους έχει ανατεθεί.

Ο στόχος της οργάνωσης (Organizing) είναι να δημιουργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον δημιουργίας και επιτυχίας, ώστε οι συνεργάτες να προσφέρουν τα μέγιστα για την επίτευξη του στόχου.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ (COORDINATING) ΚΑΙ ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (IMPLEMENTING) ΤΟΥ ΠΛΑΝΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Έχοντας σαν κύριο στόχο να εφαρμόσει τις στρατηγικές έχει μια γενική επαγρύπνηση, καθοδηγώντας, ελέγχοντας και διευθύνοντας στενά τους συνεργάτες του.

Είναι η λειτουργία όπου ο μάνατζερ συζητάει κατευθύνει, καθοδηγεί, και προσπαθεί συνεχώς να ενεργοποιήσει τους συνεργάτες του.

Διαχειρίζεται φιλονικίες, λύνει προβλήματα και παίρνει αποφάσεις.

Αναπτύσσει και οργανώνει τις κατάλληλες και εναλλακτικές στρατηγικές πάντα όμως εφαρμόζοντας τις σταθερές διαδικασίες της εταιρείας.

Με αυτόν τον τρόπο διαχείρισης ενός πλάνου δράσης (Action Plan) o Μάνατζερ πολλές φορές αναλώνεται σε δραστηριότητες οι οποίες μπορεί να συνιστούν παραγωγή έργου, αλλά δεν έχουν το κατάλληλο αποτέλεσμα στη προσπάθεια της επίτευξης του συγκεκριμένου στόχου.

Μιλάμε για τη διαφορά μεταξύ παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας (The difference between efficiency and effectiveness)

Παραγωγικότητα (Efficiency) πάει να πει κάνω τη δουλειά μου σωστά.

Αποτελεσματικότητα (effectiveness) πάει να πει κάνω τη σωστή δουλειά σωστά.

Σε αυτό το σημείο καλό είναι να αναφερθούμε σε αυτό που διατύπωσαν, τόσον ο Peter Drucker όσο και ο Warren Bennis

«Management σημαίνει κάνω τη δουλειά μου σωστά ενώ Leadership σημαίνει κάνω τη σωστή δουλειά»

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΑΥΣΤΗΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (CONTROLLING)

Παρακολουθεί εάν η πορεία του σχεδίου δράσης προχωράει καλά και αποδίδει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Εάν οι συνεργάτες εργάζονται και αποδίδουν σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

Εάν το σχέδιο δράσης χρειάζεται κάποιες αλλαγές.
Παίρνει άμεσα αποφάσεις, και ελέγχει την εκτέλεση και αποτελεσματικότητα τους.

Ελέγχει ανά πάσα στιγμή τους πάντες και τα πάντα που αφορούν τον στόχο και τούτο διότι έχει πάθος για αποτέλεσμα.

Γενικά ο έλεγχος (CONTROLLING) έχει να κάνει με το αν τα πράγματα πηγαίνουν σύμφωνα με το σχέδιο.

REFERENCES

Ηow to become a better manager:
10 Μanagement practices of effective leaders
Βy Josie Chun, ,Zahra Campbell-Avenell

The 10 golden rules of effective management
By Jayson Demers
Founder and CEO, Audience Bloom

Hhow to be an effective manager in 7 simple steps
By Devika Arora

Leader vs. Managers – and are they effective?
By John Spader & David Spader
April 2016

Learning Leadership: Eight key skills that make an effective manager
By Brian Tracy

Effective managers earn trust quickly by doing 5 things we
Gglenn Llopis , contributor opinions expressed by forbes contributors are their own.
Jul 10, 2012

7 tips for management success.
By Susan m. Heathfield
Jun 01, 2017

6 Important traits every effective manager needs to have
By Laura o. Tolentino
March 21, 2014

By |2018-01-09T12:30:38+00:00Μάιος 10th, 2017|Διοίκηση, Επιχειρηματικά θέματα|0 Comments

About the Author:

Kατηγορίες

Επιχειρηματικά θέματα

Kατηγορίες

Kατηγορίες