Ο ΠΩΛΗΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ

Ο ΠΩΛΗΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ

Οι εταιρείες σήμερα αντιμετωπίζουν πελάτες οι οποίοι απαιτούν όλο και αυξανόμενη ποιότητα και προστιθέμενη αξία, όχι μόνο όσον αφορά το προϊόν και τις υπηρεσίες τους, αλλά και όσον αφορά και τις μεταξύ τους σχέσεις.

Έτσι λοιπόν ο πωλητής ο οποίος είναι το κυρίαρχο στοιχείο της εφαρμογής των πλάνων εργασίας μιας εταιρείας βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα επαγγελματικό περιβάλλον το οποίο όσο πάει γίνεται και πιο περίπλοκο.

Αντιμετωπίζει λοιπόν μια περίπλοκη αγορά η οποία χαρακτηρίζεται από μεγάλες πολιτικοοικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες.

Πολλές φορές αυτές οι δυσκολίες δημιουργούν έναν εντονότατο και πολλές φορές όχι και τόσο θεμιτό ανταγωνισμό.

Οι παραπάνω καταστάσεις δρουν πιεστικά στον επαγγελματία πωλητή, δημιουργώντας του μια σειρά απαιτήσεων οι οποίες είναι πλέον απαραίτητες για να μπορέσει να διατηρήσει το επαγγελματικό του επίπεδο σε αυτά των απαιτήσεων της αγοράς.

Κάποιες από αυτές τις απαιτήσεις είναι:

Συνεχής και έντονη προσπάθεια προσωπικής ανάπτυξης, βελτίωσης και οργάνωσης σε όλους τους τομείς.

Λέγεται ότι ένας επαγγελματίας πωλητής πρέπει να αφιερώνει περίπου το 10% του επαγγελματικού του χρόνου στη μελέτη, διότι μόνο έτσι θα είναι επίκαιρος όσο αφορά τις δεξιότητες που απαιτούνται και που αφορούν τις τεχνικές πωλήσεων και επικοινωνίας.

Προσοχή η ρουτίνα καραδοκεί.

Fifteen years of experience? Or is it one year experience, fifteen times over?
(Jonathan Whitman (The sales Boss)
The Real Secret to Hiring, Training and Managing a Sales Team

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ πελάτη και πωλητή είναι ίσως το σημαντικότερο στοιχείο στις πωλήσεις, η δεξιότητα ανάπτυξης και διατήρησης εξαιρετικών Διαπροσωπικών Επαγγελματικών Σχέσεων είναι από τις σπουδαιότερες ικανότητες που πρέπει να έχει ένας πωλητής.

Μια Ευχάριστη Προσωπικότητα η οποία συνοδεύεται από Άριστη και Θετική Συμπεριφορά προς τον πελάτη.

Λέγοντας Άριστη συμπεριφορά εννοούμε ανάπτυξη αξιοπιστίας, εμπιστοσύνης και Ειλικρίνειας.

Τήρηση των Υποσχέσεων, και κατά το δυνατό Επαγγελματική και Συναισθηματική Ταύτιση με τον Πελάτη.

Ενδιαφέρον για τις Ανάγκες και τα Προβλήματα των πελατών και παροχή διακεκριμένης εξυπηρέτησης προς τον πελάτη.

Φεύγοντας από τα πλαίσια των επαγγελματικών του υποχρεώσεων , πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα ότι ο πωλητής έχει τη υποχρέωση να φροντίσει και τη προσωπική και οικογενειακή του ζωή, δημιουργώντας μια σταθερή ισορροπία απασχόλησης μεταξύ εργασίας και οικογένειας.

Παρόλα αυτά προσωπικά θεωρώ ότι το επάγγελμα του πωλητή είναι ένα από τα πλέον αξιοπρεπή, ενδιαφέροντα και παραγωγικά επαγγέλματα.

Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι:

Ο Πελάτης είναι το Κέντρο του Επιχειρηματικού Κόσμου

REFERENCES

Top 14 Inside Sales Skills Every Sales Rep
By Zorian Rotenberg
July 7, 2014

The State of Sales 2.0 Today
By Zorian Rotenberg
July 9, 2014

The 5 Biggest Mistakes All Sales Reps Make
By Zorian Rotenberg
June 23, 2014

8 Things The Top 1% Of Sales Reps Do Differently
ByCara Hogan
March 3, 2015

The Four Mindsets Of Today’s Successful Sales Rep
By Doug Davidoff
Oct 16, 2015

4 Simple Ways to Communicate Better With Your Customers
Mike Taylor
May 30, 2017

The State of Sales 2.0 Today
By Zorian Rotenberg
July 9, 2014

By |2017-09-20T18:43:27+00:00Μάιος 9th, 2017|Επιχειρηματικά θέματα, Πωλητής|0 Comments

About the Author:

Kατηγορίες

Επιχειρηματικά θέματα

Kατηγορίες

Kατηγορίες