Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ (PARTNER) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

///Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ (PARTNER) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ (PARTNER) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

Η Συμβουλευτική Διαδικασία Πώλησης και Εξυπηρέτησης του πελάτη, είναι μία από τις κορυφαίες διαδικασίες, η οποία ανταποκρίνεται σε όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις των επαγγελματιών πωλητών σε επίπεδο Τεχνικών Πωλήσεων, και Εξυπηρέτησης του Πελάτη.

Είναι μια στρατηγική μορφή πώλησης και συνεργασίας, η οποία βοηθάει την εταιρεία να αναπτύξει μακροχρόνιες κερδοφόρες Διαπροσωπικές Σχέσεις με τον πελάτη, στις οποίες τα χαρακτηριστικά στοιχεία που κυριαρχούν είναι η Αξιοπιστία και η Εμπιστοσύνη.

Βασικό στοιχείο της συμβουλευτικής πώλησης είναι η προσφορά στον πελάτη, Διαχρονικής Προστιθέμενης Αξίας μέσω Υψηλής Ποιότητας Προϊόντων, και Παροχής Διακεκριμένης Εξυπηρέτησης.

Το σύνολο της εταιρείας, και ο κάθε συνεργάτης χωριστά, δεν στοχεύουν απλώς σε μια περιστασιακή πώληση, αλλά μέσω μιας καθημερινής συμπαράστασης, εξυπηρέτησης, και γενικά φροντίδας του πελάτη, στοχεύουν σε μια εξαιρετική διαπροσωπική επαγγελματική σχέση .

Βασική προϋπόθεση της συμβουλευτικής πώλησης είναι η αναγνώριση ότι ο Πελάτης αποτελεί το σημαντικότερο, το σπουδαιότερο, και το πολυτιμότερο στοιχείο μιας επιχείρησης, της οποίας, η επιτυχία εξαρτάται από την εξαιρετική διαχείριση των διαπροσωπικών σχέσεων της με τον πελάτη.

Παράλληλα η Συμβουλευτική Πώληση μας βοηθάει να αναπτύξουμε ένα υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας στη συνεργασία μας με τον πελάτη.

 Μας επιτρέπει να συνεργαστούμε με όλους τους τύπους πελατών,  να κερδίσουμε νέους, και να διατηρήσουμε τους ήδη υπάρχοντες.

Συμβουλευτική πώληση σημαίνει συζητάω με τον πελάτη, τον ακούω με μεγάλη προσοχή, κάνω ερωτήσεις, δίνω απαντήσεις.

Η Συμβουλευτική (PARTNER) Διαδικασία Πώλησης, είναι ίσως, η δημοφιλέστερη στρατηγική πώλησης, και έχει υιοθετηθεί από το μεγαλύτερο αριθμό μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων.

Απαιτεί: Όραμα, Στρατηγικό Προσανατολισμό της Εταιρείας, Εξαιρετική Ποιότητα Προϊόντων και Παροχή Διακεκριμένης Εξυπηρέτησης, να είναι Επικεντρωμένα απόλυτα στον Πελάτη.

Η άριστη βεβαίως γνώση του προϊόντος, και των απαραίτητων τεχνικών πωλήσεων μας, πρέπει να είναι ένα στοιχείο δεδομένο.

Μέσω λοιπόν μιας προσπάθειας συνεχούς προσφοράς Προστιθέμενης Αξίας, λύσεων των προβλημάτων, ικανοποίησης των αναγκών, και υπερκάλυψης των προσδοκιών του πελάτη, στοχεύει σε ένα win,win,win αποτέλεσμα.

Δηλαδή σε ένα αποτέλεσμα που ικανοποιεί την Εταιρεία, το Συνεργάτη, και κυρίως τον ΠΕΛΑΤΗ.

Έτσι λοιπόν , η δουλειά μας δεν τελειώνει με την πώληση, αλλά συνεχίζεται με την ειλικρινή προσφορά μιας συνεχούς φροντίδας και εξυπηρέτησης του πελάτη και μετά την πώληση.

 ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ  ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ. 

Όραμα, Στρατηγικός Προσανατολισμός και Ποιότητα  Επικεντρωμένα στον Πελάτη. 

Εντιμότητα , Αξιοπρέπεια,  Εμπιστοσύνη. Αξιοπιστία. 

Ο Συνεργάτης πάντα Σύμβουλος του πελάτη. 

Συνεχής προσπάθεια Ανάπτυξης Εξαιρετικών και Μακροχρόνιων Διαπροσωπικών Σχέσεων. 

Άριστες : Γνώσεις, Τεχνικές πωλήσεων και Συμπεριφορά. 

Συνεχής Προσφορά Προστιθέμενης Αξίας μέσω  Προϊόντων υψηλής Ποιότητας και Παροχής Διακεκριμένης Εξυπηρέτησης.

 

REFERENCES
lance Alston February 2, 2015
Clarity, Simplicity, Transparency:
New Dimensions Wealth Management

Dr. Maynard Brusman
Consulting Psychologist and Executive Coach
The Case for Clarity:
A Key Leadership Quality

Leandro Herrero
Speaker – Author – Consultant
June 24, 2014 |
The three ‘magic’ words: transparency, clarity and fairness

Jennifer Olney | L6.8.2013
Leadership Development
Clarity Brings a Leader’s Vision to Llife

Moira Alexander
Feb 10, 2015 6:30
11 Communication Skills of Effective Project Leaders

By |2017-09-20T18:44:16+00:00Μάιος 7th, 2017|Επιχειρηματικά θέματα, Πώληση|0 Comments

About the Author:

Kατηγορίες

Επιχειρηματικά θέματα

Kατηγορίες

Kατηγορίες