Γιατί μας εγκαταλείπουν οι πελάτες μας:

1% Λόγω θανάτου.
3% Μετατίθενται.
5% Βρίσκουν άλλους φίλους.
9% Λόγω του ανταγωνισμού.
14% Δυσαρέσκεια για το προϊόν.
68% Κακή Εξυπηρέτηση ( Service )

Dr. Michael LeBoeuf, in his book,
“How to Win Customers and Keep Them for
Life”

7 στους 10 των δυσαρεστημένων πελατών σας θα θελήσουν γρήγορα να ξανασυνεργασθούν μαζί σας εάν λυθεί το πρόβλημα τους γρήγορα και προς όφελος τους.

Εάν αισθανθούν ότι η αντίδρασή σας ήταν άμεση, ακαριαία, και θετική θα επανέλθει το 95% και πιθανόν να το συζητήσουν θετικά και με άλλους.
Πίσω από κάθε πελάτη που δυσαρεστείται και εκφράζει τη δυσαρέσκεια του, υπάρχουν 26 άλλοι οι οποίοι δε θα κοινοποιήσουν τη δυσαρέσκειά τους.

Απλά θα απομακρυνθούν διότι πιστεύουν ότι το πρόβλημα τους δε θα λυθεί..

Από τα 26 περιστατικά τα 6 είναι πολύ σοβαρά.

Το 68% των πελατών διαμαρτύρονται για κακή εξυπηρέτηση ( Κακό Service ).

Κάθε δυσαρεστημένος πελάτης θα συζητήσει τη δυσαρέσκεια του με 9-15 άλλους.

Ο χρόνος και ο κόπος που καταναλώνουμε για συνεργασθούμε με ένα ικανοποιημένο πελάτη μας, είναι πολύ λιγότερος από τον χρόνο και τον κόπο που θα χρειασθούμε για να αποκτήσουμε ένα νέο πελάτη.

Λέγεται ότι είναι 6 φορές πιο δαπανηρό να εξασφαλίσεις έναν καινούργιο πελάτη, από το να ικανοποιήσεις και διατηρήσεις έναν ήδη υπάρχοντα πελάτη σου.

Η δουλειά μας με ένα ευχαριστημένο πελάτη είναι πιο ευχάριστη, πιο αποτελεσματικότερη και χωρίς παράπονα.