ΣΑΦΗΝΕΙΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ,ΑΠΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ

///ΣΑΦΗΝΕΙΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ,ΑΠΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ

ΣΑΦΗΝΕΙΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ,ΑΠΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ

Μια επιτυχημένη εταιρεία είναι αυτή που αποτελείται από επιτυχημένες ομάδες, με κάθε μέλος της ομάδας να είναι προσανατολισμένο προς την ίδια κατεύθυνση, με ένα κοινό πακέτο ξεκάθαρων και κατανοητών στόχων.

Τα στελέχη αυτών των ομάδων επικοινωνούν και συνεργάζονται μεταξύ τους για την επίτευξη συγκεκριμένων κοινών στόχων της εταιρείας τους.

Τα κυρίαρχα στοιχεία που πρέπει να χαρακτηρίζουν τη λειτουργία και τη συνεργασία των διαφόρων ομάδων, πρέπει να είναι ο υψηλός επαγγελματισμός, η άριστη επικοινωνία, η υψηλή ποιότητα της συνεργασίας, και κυρίως η δημιουργία ενός ευχάριστου επαγγελματικού περιβάλλοντος.

Είναι αναμφισβήτητο ότι H Σαφήνεια (Clarity), η Διαφάνεια (Transparency), και η Απλότητα (Simplicity), στοχεύουν στην ανάπτυξη εξαιρετικών ατόμων και χτίζουν νικηφόρες ομάδες.

Οι συνεργάτες της εταιρείας επιθυμούν οι τρείς αυτοί παράγοντες να χαρακτηρίζουν την εικόνα, τη λειτουργία, και γενικά τα πεπραγμένα τόσο του συνόλου της εταιρείας, όσο και των ομάδων.

Θέλουν να γνωρίζουν επακριβώς ποιά είναι η Στρατηγικοί Στόχοι και τα Οράματα της εταιρείας, και βεβαίως να έχουν μια ξεκάθαρη καταγραφή των προσωπικών τους ρόλων στην επίτευξη αυτών των στόχων.

Πράγματι τα τρία αυτά στοιχεία είναι ίσως τα σημαντικότερα στοιχεία που χαρακτηρίζουν μια Διακεκριμένη Ηγεσία.

Με αυτόν τον τρόπο ο ηγέτης έχει τη δυνατότητα να επηρεάζει να εμπνέει, να εμψυχώνει τους συνεργάτες του και να αποσπά το σεβασμό και την εμπιστοσύνη τους.

Του δίνεται η δυνατότητα να μοιραστεί με τα στελέχη του τα οράματά του και τις σκέψεις του, ώστε να εξασφαλίσει τη συναίνεσή τους σε κρίσιμους δύσκολους χρόνους.

Να συνδυάσει τα οράματά του με τα προσωπικά οράματα των συνεργατών του.

Έτσι εξασφαλίζει τη συναίνεση της ομάδας και τη συμμετοχή της στην εκτέλεση των δράσεων της.

Έτσι διατηρεί το σύνολο των συνεργατών σε μια διαρκή εγρήγορση.

Η χρήση αυτών των τριών ηγετικών δεξιοτήτων στην ηγεσία της εταιρείας είναι μια μοναδική υπερέχουσα αξία, που μπορεί ένας ηγέτης να προσφέρει στην εταιρεία.

Είναι δεξιότητες οι οποίες βελτιώνουν συνεχώς το επίπεδο της εμπιστοσύνης μεταξύ των συνεργατών της εταιρείας.

 

REFERENCES
lance Alston February 2, 2015
Clarity, Simplicity, Transparency:
New Dimensions Wealth Management

Dr. Maynard Brusman
Consulting Psychologist and Executive Coach
The Case for Clarity:
A Key Leadership Quality

Leandro Herrero
Speaker – Author – Consultant
June 24, 2014 |
The three ‘magic’ words: transparency, clarity and fairness

Jennifer Olney | L6.8.2013
Leadership Development
Clarity Brings a Leader’s Vision to Llife

Moira Alexander
Feb 10, 2015 6:30
11 Communication Skills of Effective Project Leaders

By |2017-09-20T18:56:40+00:00Μάιος 6th, 2017|Διοίκηση, Επιχειρηματικά θέματα|0 Comments

About the Author:

Kατηγορίες

Επιχειρηματικά θέματα

Kατηγορίες

Kατηγορίες