ΣΑΦΗΝΕΙΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΑΠΛΟΤΗΤΑ . CLARITY / TRANSPARENCY /SIMPLICITY

///ΣΑΦΗΝΕΙΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΑΠΛΟΤΗΤΑ . CLARITY / TRANSPARENCY /SIMPLICITY

ΣΑΦΗΝΕΙΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΑΠΛΟΤΗΤΑ . CLARITY / TRANSPARENCY /SIMPLICITY

Ίσως τα Τρία Σημαντικότερα Στοιχεία μιας «Διακεκριμένης Διοίκησης και Ηγεσίας»

«Οι Αποτελεσματικοί Ηγέτες δεν πρέπει απαραιτήτως να είναι παθιασμένοι, ευχάριστοι, λαμπεροί, εξαιρετικοί ομιλητές.
Οφείλουν όμως να είναι Σαφείς, Ξεκάθαροι και Απλοί στην έκφρασή, στη συνεργασία, και τη συμπεριφορά τους.
Πράγματι η σαφήνεια είναι από τα σημαντικότερα στοιχεία τα οποία δημιουργούν αξιοπιστία , επιμονή,προσαρμοστικότητα, και δημιουργία»
(Marcus Buckingham, The One Thing You
Need to Know: About Great Managing, Great Leading, and Sustained Individual Success (Free Press, 2005)

Αναμφισβήτητα αυτές οι τρεις, ίσως σημαντικότερες Ηγετικές Δεξιότητες (Σαφήνεια, Διαφάνεια, Απλότητα) προσφέρουν τη δυνατότητα στον ηγέτη να αναπτύξει εξαιρετικούς συνεργάτες και να δημιουργήσει ισχυρές και αποτελεσματικές ομάδες.

Τα στελέχη τόσο του συνόλου της εταιρείας, όσο και των επιμέρους ομάδων, χρειάζονται ηγέτες, που να τα εμπνέουν να τα εμψυχώνουν και να τα επηρεάζουν με Ξεκάθαρες, Διάφανες(Ειλικρινείς) και Σύντομες Προτάσεις:

Δυναμικών Στρατηγικών και Στόχων.
Πλάνων Εργασίας, και γενικά Ενεργειών που αφορούν το σύνολο των λειτουργιών και των δραστηριοτήτων της εταιρείας.
Απλών, πειστικών και ξεκάθαρων προτάσεων, και απαντήσεων σε ερωτήματα αλλά και απλών και κατανοητών μηνυμάτων.

 

Μόνο έτσι εξασφαλίζεται η συναίνεση της ομάδας στην συμμετοχή και εκτέλεση μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Αυτό θα βοηθήσει τον MANAGER LEADER να δημιουργήσει εξαιρετικές ομάδες , οι οποίες θα παράγουν ποιότητα, περισσότερο επαγγελματισμό , ευχάριστο επαγγελματικό περιβάλλον, χαμηλά κόστη, σύντομη επίτευξη στόχων και βεβαίως πιο ευχαριστημένους Πελάτες, Συνεργάτες και Εταιρεία.

Το τελικό αποτέλεσμα βεβαίως θα είναι η ικανοποίηση των πελατών, των συνεργατών, και βεβαίως της εταιρείας.

Πρέπει όμως να υπογραμμίσουμε ότι τα τρία αυτά στοιχεία δεν αφορούν μόνο τον MANAGER LEADER αλλά πρέπει να επηρεάζουν τη γενική λειτουργία ολόκληρης της Εταιρείας, όλους τους συνεργάτες, και σε όλα τα επίπεδα της.

REFERENCES
lance Alston February 2, 2015
Clarity, Simplicity, Transparency:
New Dimensions Wealth Management

Dr. Maynard Brusman
Consulting Psychologist and Executive Coach
The Case for Clarity:
A Key Leadership Quality

Leandro Herrero
Speaker – Author – Consultant
June 24, 2014 |
The three ‘magic’ words: transparency, clarity and fairness

Jennifer Olney | L6.8.2013
Leadership Development
Clarity Brings a Leader’s Vision to Llife

Moira Alexander
Feb 10, 2015 6:30
11 Communication Skills of Effective Project Leaders

By |2018-02-19T08:46:49+00:00Μάιος 4th, 2017|Διοίκηση, Επιχειρηματικά θέματα|0 Comments

About the Author:

Kατηγορίες

Επιχειρηματικά θέματα

Kατηγορίες

Kατηγορίες