Και βέβαια.

Πρέπει όμως να τονίσουμε, ότι οι σχέσεις της εταιρείας με τον πελάτη, τις οποίες θα μπορούσαμε να τις ονομάσουμε επαγγελματικές φιλικές σχέσεις πρέπει να χαρακτηρίζονται από εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και αμοιβαίο σεβασμό.

Διότι ο Σωστός Πελάτης προσβλέπει στην ανάπτυξη μιας πραγματικής επαγγελματικής φιλίας.

Ο πελάτης θέλει να βλέπει στο πρόσωπο μας ένα άτομο που θα το βοηθήσει να κάνει τη δουλειά του καλύτερα και αποτελεσματικότερα.

Θέλει να συνεργάζεται με ένα άτομο το οποίο θα είναι πάντα κοντά του, θα είναι έμπιστο, αξιοπρεπές, και το οποίο θα μπορεί να εμπιστευτεί απολύτως.

Ένα άτομο που μπορεί να τον χαρακτηρίσει έμπιστο επαγγελματικό φίλο,

Ένα άτομο, το οποίο είναι στη διάθεσή του ανά πάσα στιγμή.

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η εμπιστοσύνη είναι το κυρίαρχο στοιχείο στην ανάπτυξη εξαιρετικών διαπροσωπικών σχέσεων με τον πελάτη.

Σίγουρα κανένας μας δεν θα συνεργαζόταν με άτομα αναξιόπιστα.