ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

///ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Η διαδικασία πώλησης και εξυπηρέτησης του πελάτη διαφοροποιείται συνεχώς.

Η αγορά γενικώς σκληραίνει, γίνεται μέρα με τη μέρα ποιο δύσκολη. πιό ανταγωνιστική, πιό περίπλοκη, και οι πελάτες αυξάνουν συνεχώς τις απαιτήσεις τους.

Στην εποχή μας δεν είναι αρκετό να πουλάμε στον πελάτη αυτό που θέλουμε και με τον τρόπο που εμείς θέλουμε.

Είναι προτιμότερο, παίρνοντας τη θέση του πελάτη, να του πουλάμε αυτό που θέλει και με τον τρόπο που αυτός θέλει να αγοράσει.

Αυτό αυξάνει τις δυνατότητες μας να εντοπίσουμε και να κατανοήσουμε γρηγορότερα τις ανάγκες και τα προβλήματα του πελάτη.

Είναι αλήθεια ότι το κάθε άτομο αντιλαμβάνεται και ερμηνεύει διαφορετικά την έννοια του όρου Υπερέχουσα Αξία.

Μία πρόταση Υπερέχουσας Αξίας είναι τα ξεκάθαρα χειροπιαστά αποτελέσματα και οφέλη που απολαμβάνει ένας πελάτης μας χρησιμοποιώντας τα προϊόντα, ή τις υπηρεσίες μας.

Παράγοντες που χαρακτηρίζουν μια Πρόταση Προστιθέμενης Υπερέχουσας Αξίας είναι:

Ένα Εξαιρετικό Προϊόν, και η Διακεκριμένη Εξυπηρέτηση που παρέχουμε στον πελάτη μας , στο σωστό χρόνο, στη σωστή τιμή, με τα σωστά οφέλη, όπως ακριβώς καθορίζονται από τον πελάτη.

Η ανάπτυξη εξαιρετικών διαπροσωπικών επαγγελματικών σχέσεων οι οποίες βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Όλα αυτά θα πρέπει να αποτελούν παράγοντες πολιτισμού που θα διέπουν το σύνολο της λειτουργίας της εταιρείας, αλλά και θα εφαρμόζονται από το σύνολο των στελεχών της.

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Ο κατεξοχήν στόχος του συνόλου των συνεργατών μιας εταιρείας, είναι η Διαχρονική Προσφορά Προστιθέμενης Αξίας στον πελάτη, μέσω Εξαιρετικών Προϊόντων και Διακεκριμένης Εξυπηρέτησης.

Αυτός πρέπει να είναι και κυρίαρχος στόχος όλων των τμημάτων, που συνθέτουν την εταιρεία.

Όλοι οι συνεργάτες της εταιρείας μας πρέπει να είμαστε φιλικοί, υποστηρικτικοί και να αποτελούμε πηγή γνώσεων και συμβουλών για τον πελάτη.

Η Προσφορά Προστιθέμενης Αξίας, εκτός από ένα Άριστο Προϊόν και Διακεκριμένη Εξυπηρέτηση, προϋποθέτει και την ανάπτυξη Εξαιρετικών Διαπροσωπικών Σχέσεων με τον πελάτη, οι οποίες πρέπει να βασίζονται στην Αξιοπιστία, στο Σεβασμό και στην Αξιοπρέπεια:

• Ο Συνεργάτης πρέπει να αναπτύσσει Εξαιρετικές Διαπροσωπικές Σχέσεις με τον Πελάτη.
• Να δρα συμβουλευτικά σαν εταίρος του.
• Να προσπαθεί να ανακαλύψει ποιες είναι οι ανάγκες, τα προβλήματα και οι ανησυχίες του πελάτη και να προσφέρει λύσεις που να ικανοποιούν και τους δύο.
• Να προστατεύει τόσο τη φήμη και την αξιοπιστία της εταιρείας του, όσο και τη δική του.

Είναι γνωστό ότι η οντότητα, η αξία, και το επαγγελματικό μας επίπεδο μας σαν συνεργάτες, εξαρτάται από την καλή συνεργασία, την εξαιρετική συμπεριφορά και την Προσφορά Προστιθέμενης Αξίας, τόσο στους εσωτερικούς, όσο και τους εξωτερικούς πελάτες μας.

Μόνο έτσι ο πελάτης θα αισθάνεται ασφαλής και σίγουρος ότι θα μπορέσει συνεργαζόμενος με την εταιρείας μας να λύσει τα προβλήματα και να καλύψει τις ανάγκες του.

Στόχος λοιπόν του συνόλου της εταιρείας είναι η Διαχρονική Προσφορά Προστιθέμενης Αξίας προς τον πελάτη, η οποία πρέπει να είναι απλή, ξεκάθαρη και άκρως ανταγωνιστική.

Η ΔΟΜΗ ΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Όσο πιο συγκεκριμένη, ξεκάθαρη και απλή είναι η πρόταση Προστιθέμενης Αξίας, τόσο το καλύτερο.

Τί πράγματι λοιπόν ενδιαφέρει τον πελάτη σας;

Καλό είναι να μην προσπαθείτε να του πωλήσετε αυτό που θέλετε εσείς, αλλά αυτό που θέλει να αγοράσει εκείνος.

Οι πελάτες θέλουν εξαιρετική εξυπηρέτηση, ποιοτικά προϊόντα, και επαγγελματίες πωλητές, που να τους εμπιστεύονται.

Οι πελάτες απαιτούν λύσεις που να εφαρμόζουν τέλεια στα περίπλοκα προβλήματά τους, και οι συμβουλευτικοί πωλητές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υπερκαλύπτουν τις Προσδοκίες τους.

Δημιουργείστε μια δυνατή Πρόταση Προστιθέμενης Αξίας που να περιλαμβάνει την κορυφαία διαφορά του προϊόντος σας από τα ανταγωνιστικά.

Πιό λοιπόν είναι το ένα αλλά κορυφαίο πλεονέκτημα του προϊόντος σας, που θα αποσπούσε τη προσοχή του;

Τί είναι αυτό που θέλετε να προβάλετε για το προϊόν σας ή την υπηρεσία σας;

Η Πρόταση Υπερέχουσας Αξίας που θα παρουσιάσετε στον πελάτη πρέπει να αποτελεί ένα σημαντικό συνδυασμό θετικών στοιχείων που αφορούν το προϊόν σας.

Για να κερδίσετε τον πελάτη πρέπει η πρότασή σας να είναι μοναδική, ανώτερη από τον ανταγωνισμό και από οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική λύση έχει.

Μια απλή, ξεκάθαρη, ειλικρινής και απόλυτα τεκμηριωμένη Πρόταση Υπερέχουσας Αξίας, η οποία δεν είναι δυνατόν να αμφισβητηθεί, και η οποία βοηθάει να υπερκαλύψετε τις προσδοκίες του πελάτη σας.

Θυμηθείτε όταν συνθέτετε τη δική σας Πρόταση Προστιθέμενης Αξίας, να συμπεριλάβετε και τις τρείς διαστάσεις οι οποίες μπορούν να παράγουν Προστιθέμενη Αξία.

Το προϊόν,
Την εταιρεία,
Τον εαυτόν του.

Είμαι σίγουρος ότι, και μπορείτε και θέλετε να δημιουργήσετε μια εξαιρετική πρόταση υπερέχουσας αξίας.

REFERENCES
How Value-Adds Can Enhance Your Core Product Offering
by Larry Alton In Sales
Mar 2, 2017 1

Offering Value Added Services
By Bill Schoeffler and Catherine Oak
May 18, 2015

How to Get Anyone toLlike you by Offering Value instead of Taking Value
by StefanJjames

The Benefits of Value-Added Services
16/12/2013
by Rowan Morrison

What Does Value Add Mean?
By: Diane Helbig

By |2017-09-20T18:54:44+00:00Απρίλιος 26th, 2017|Επιχειρηματικά θέματα, Πωλητής|0 Comments

About the Author:

Kατηγορίες

Επιχειρηματικά θέματα

Kατηγορίες

Kατηγορίες