Μηνιαία Αρχεία: Ιανουάριος 2018

Αρχική/2018/Ιανουάριος

Εισαγωγή στη SWOT Analysis / Ερμηνεία

Υπάρχουν κάποιες διαφορετικές απόψεις σχετικές με την πατρότητα της Swot Analysis. Κάποιοι συγγραφείς πιστώνουν τη Swot Analysis στον Albert S Humphrey,ο οποίος ηγήθηκε ενός προγράμματος στο Stanford University, την δεκαετία του 60. Προσπάθησε να αποκαλύψει τους λόγους για τους οποίους ομαδικοί επιχειρησιακοί σχεδιασμοί απέτυχαν σε κάποιες εταιρείες. Άλλοι αποδίδουν την πατρότητα σε δύο καθηγητές του [...]

Γιατί Χρειάζεστε τη SWOT Analysis και τι Μπορείτε να Επιτύχετε με αυτή.

Η SWOT Analysis είναι μια εξαιρετικά χρήσιμη τεχνική ανάλυσης, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί σε μια πλειάδα επιχειρησιακών δράσεων. Π.χ. Στην εξακρίβωση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων του συνόλου της επιχείρησής ή των επιμέρους τμημάτων της. Στη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων, με την οποία μας δίνεται η δυνατότητα να εντοπίσουμε έγκαιρα τα μειονεκτήματα και να προσπαθήσουμε [...]

Διαδικασία Ανάπτυξης μιας SWOT Analysis

1.Καθορισμός του θέματος της SWOT Analysis Καθορίστε απλά και ξεκάθαρα το αντικείμενο της ανάλυσης, το στόχο δηλαδή της ανάλυσης και τις αποφάσεις, οι οποίες εξαρτώνται από τα αποτελέσματα της SWOT Analysis. Ας υποθέσουμε ότι ο στόχος της SWOT Analysis είναι: Η βελτίωση του ήδη υπάρχοντος συστήματος εξυπηρέτησης του πελάτη σας. Ποιό είναι το υπάρχον επίπεδο [...]

Η Συμπλήρωση της Φόρμας (Matrix) SWOT Analysis

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Φόρμας Ετοιμάζουμε τη φόρμα SWOT Analysis (Matrix) σε ένα μεγάλο πίνακα (flip-chart). Υπάρχουν τέσσερα τετράγωνα που συνιστούν τη φόρμα (Matrix) SWOT Analysis . ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 1 Στο πρώτο τετράγωνο καταγράφονται όλα τα πλεονεκτήματα της εταιρείας. ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 2 Στο δεύτερο τετράγωνο καταγράφονται όλα τα μειονεκτήματα. ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 3 Στο τρίτο τετράγωνο καταγράφονται οι ευκαιρίες που [...]

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 1. Πλεονεκτήματα (Strengths)

Τα Πλεονεκτήματα είναι Εσωτερικοί Θετικοί παράγοντες λειτουργίας της εταιρείας. (Strengths-(Internal Positive Factors). Αρχίστε τη διαδικασία της SWOT Analysis συλλέγοντας και καταγράφοντας πληροφορίες, οι οποίες αφορούν όλα τα πλεονεκτήματα (Strengths) της εταιρείας σας , αυτά δηλαδή που σας δίνουν μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, που αφορούν το θέμα της ανάλυσής σας και τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Στον [...]

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 2 Μειονεκτήματα (Weaknesses)

Τα Μειονεκτήματα είναι Εσωτερικοί Αρνητικοί Παράγοντες λειτουργίας της εταιρείας.Weaknesses (internal, negative factors). Το ίδιο πρέπει να κάνετε με τις πληροφορίες που αφορούν τα μειονεκτήματα (Weaknesses) της εταιρείας σας, δηλαδή αυτά που σας κάνουν ευάλωτο στον ανταγωνισμό. Τα μειονεκτήματα είναι Αρνητικοί Εσωτερικοί Παράγοντες που επηρεάζουν δυσμενώς την ομαλή λειτουργία της εταιρείας και δημιουργούν μείωση των ανταγωνιστικών [...]

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 3.Ευκαιρίες (Opportunities)

Οι Ευκαιρίες είναι Εξωτερικοί Θετικοί Παράγοντες lειτουργίας της εταιρείας.Opportunities (external, positive factors). Πρέπει να καταγραφούν και πληροφορίες οι οποίες αφορούν στις Ευκαιρίες (Opportunities) που υπάρχουν γενικά στο περιβάλλον που δραστηριοποιείστε, και οι οποίες θα σας βοηθήσουν στη προσπάθεια σας να βελτιώσουμε την εξυπηρέτηση των πελατών σας. Οι Ευκαιρίες για μια επιχείρηση μπορούν να εκπροσωπούν τις [...]

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 4. Απειλές, Κίνδυνοι ( Threats)

Οι Απειλές και οι Κίνδυνοι είναι Αρνητικοί Εξωτερικοί Παράγοντες λειτουργίας της εταιρείας.Threats (External Negative Factors) Παράλληλα είναι σημαντικό να συλλέξουμε πληροφορίες οι οποίες αφορούν στις Απειλές και τους Κινδύνους ( Threats) που θα αντιμετωπίσουμε προσπαθώντας να επιτύχουμε το στόχο μας. Εντοπίζοντας έγκαιρα τους πιθανούς Κινδύνους ( Threats), μπορείτε να προετοιμαστείτε κατάλληλα για να τους αντιμετωπίσετε. [...]

Κατηγοριοποίηση και Απλοποίηση των Πληροφοριών.

Όλη η παραπάνω δραστηριότητα συλλογής πληροφοριών πρέπει να αφορά το θέμα της SWOT Analysis. Ερευνώντας την εσωτερική και εξωτερική κατάστασης της εταιρείας θα συλλέξετε σίγουρα μια μεγάλη ποσότητα πληροφοριών, οι οποίες βεβαίως θα σχετίζονται μεταξύ τους. Ο όγκος αυτός των πληροφοριών θα πρέπει να αξιολογηθεί και να απλοποιηθεί, ώστε να κρατηθούν οι σημαντικότερες. Μη ξεχνάτε [...]

Συζήτηση και Εκτίμηση των Στοιχείων της Φόρμας της SWOT Analysis .

Μετά από αυτή τη διαδικασία είστε έτοιμοι με τους συνεργάτες να επεξεργαστείτε τα δεδομένα της φόρμας και να προχωρήσετε στη ανάλυσή τους. Μη χάνετε τον χρόνο σας σε ατέρμονες συζητήσεις και αναλύσεις. Έχετε καταγράψει ξεκάθαρα ποιός είναι ο στόχος για τον οποίο κάνετε τη SWOT Analysis Έχετε μπροστά σας μια ξεκάθαρη εικόνα των πλεονεκτημάτων και [...]

Kατηγορίες

Επιχειρηματικά θέματα

Kατηγορίες

Kατηγορίες