Daily Archives: Δεκέμβριος 30, 2017

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΗΓΕΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ -SOCIAL AWARENESS

Οι ικανότητες να αντιλαμβάνεται κανείς τα συναισθήματα, τις ανησυχίες και τις ανάγκες των άλλων, και να συμπεριφέρεται ανάλογα. Κατανόηση των άλλων. Οι Κοινωνικές δεξιότητες (social skills) είναι δεξιότητες επιρροής, επικοινωνίας, ηγεσίας, καταλυτικής δράσης όσον αφορά την αλλαγή, χειρισμού διαφωνιών, καλλιέργειας δεσμών, συνεργασίας, ομαδικότητας. Η κοινωνική επίγνωση περιλαμβάνει ως υποκατηγορίες την ενσυναίσθηση (το να «μπαίνουμε στα [...]

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ – ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ (Social Awareness)

Έχω την ικανότητα να αναγνωρίζω τα συναισθήματα και τις ανάγκες των άλλων, και να συμπεριφέρομαι ανάλογα. Η ενσυναίσθηση (Εmpathy) είναι η ικανότητα μας να κατανοούμε τους άλλους, να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματα τους, και να τους προσφέρουμε εξαιρετική εξυπηρέτηση ενισχύοντας την ανάπτυξή τους Απαραίτητο στοιχείο της εν συναίσθησης είναι ο σωστός χειρισμός της διαφορετικότητας Αντιλαμβανόμαστε και [...]

1.Οργανωτική Επίγνωση- Συναίνεση (Organizational Awareness)

Δίνω έμφαση και κατανοώ το επίπεδο οργάνωσης της εταιρείας, της ομάδας κλπ. τη δυναμική που εκπέμπει, τις πολιτικές. Μπορώ και αντιλαμβάνομαι τη συναισθηματική κατάσταση που βρίσκεται η εταιρεία , οι ομάδες, τα άτομα. Ευθυγραμμίζομαι με τους στόχους της εταιρείας ή των ομάδων, και τη δύναμη και το επίπεδο των σχέσεων που εκπέμπει. Ευθυγραμμίζομαι με την [...]

2.Στόχος η Παροχή Εξαιρετικών Υπηρεσιών (Excellent Service Orientation)

Κατανοώ τις ανάγκες και τα προβλήματα του πελάτη και του προσφέρω μια εξαιρετική εξυπηρέτηση. Αντιλαμβάνομαι και αναγνωρίζω τις ανάγκες, τα προβλήματα, και τις ανησυχίες του πελάτη. Έντονη και συνεχή προσπάθεια συμπαράστασης στο πελάτη μέσω εξαιρετικών  προϊόντων και της συνεχούς φροντίδας και εξυπηρέτησης προς αυτόν. Συνεχή, καθημερινή προσπάθεια ικανοποίησης του πελάτη με στόχο τη διατήρηση και [...]

3.Κατανόηση των Άλλων (Understanding Others)

Διαισθάνομαι τα συναισθήματα και τις προσδοκίες των άλλων και κάνω ότι είναι δυνατόν να τα διαχειριστώ με στόχο το αμοιβαίο όφελος. Το να κατανοώ τους άλλους είναι μια απόλυτα απαραίτητη δεξιότητα. Έχω τη ικανότητα να διακρίνω συναισθηματικά σημάδια Σε αυτό με βοηθάνε οι επικοινωνιακές δεξιότητες τις οποίες πρέπει να έχω. Σχετικά με την επικοινωνία, εκείνο [...]

4.Χειρισμός της διαφορετικότητας.(leveraging Diversity)

Άντιλαμβανόμαι ευκαιρίες μέσω διαφορετικών ατόμων. Αποδίδω σεβασμό και αναγνώριση σε όλα τα άτομα. Αντιλαμβάνομαι τη διαφορετικότητα σα μια θετική ευκαιρία. Χρησιμοποιώ τη διαφορετικότητα για να κάνω τα πράγματα καλύτερα. Χειρισμός της διαφορετικότητας πάει να πει έχω την ικανότητα να δημιουργώ κα να αναπτύσσω ευκαιρίες μέσω διαφορετικών τύπων ατόμων, αναγνωρίζοντας και γιορτάζοντας ότι όλοι φέρνουν κάτι [...]

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (RELATIONSHIP MANAGEMENT)

Η Διαχείριση Διαπροσωπικών Σχέσεων: Αναφέρεται στην ικανότητα να χειριζόμαστε με επιτυχία και σε βάθος χρόνου τις διαπροσωπικές μας αλληλεπιδράσεις με τους άλλους ανθρώπους Χειρισμός σχέσεων: Δεξιότητα χειρισμού των συναισθημάτων των άλλων. Ανάπτυξη κοινωνικής επάρκειας και κοινωνικών δεξιοτήτων. Να θυμάστε ότι οι 4 κύριες κατηγορίες Συναισθηματικής Νοημοσύνης που μόλις γνωρίσαμε, δεν είναι κληρονομικοί παράγοντες ή ταλέντα, [...]

1.Aνάπτυξη Άλλων / Επιρροή (Influencing and Developing Others)

Η διάθεση μας να βοηθήσουμε άλλους να αναπτύξουν την αποτελεσματικότητά τους, βοηθώντας τους να καλύψουν τις ανάγκες τους και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους. Βασικοί στόχοι ενός πραγματικού Ηγέτη είναι: Η με κάθε τρόπο ανάπτυξη των ικανοτήτων και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συνεργατών του. Η ικανότητά του να παίζει έναν καταλυτικό ρόλο σε κάθε [...]

2.Διαχείριση Συγκρούσεων – Διαφωνιών (Conflict Management)

Διαπραγματεύομαι και λύνω διαφωνίες. Για να λύσω διαφωνίες και να αντιμετωπίσω δύσκολες καταστάσεις διαπραγματεύομαι. Διαπραγματεύομαι με ευγένεια, με διακριτικότητα, ευνοώντας το διάλογο και την ανοιχτή συζήτηση με στόχο την επίτευξη ενός WIN,WIN,WIN. αποτελέσματος. Η διαχείριση δύσκολων καταστάσεων προϋποθέτει καταρχάς προσπάθειες αποφυγής δημιουργίας τέτοιων καταστάσεων. Πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε τα πιθανά συναισθηματικά στοιχεία [...]

4.Εμπνευσμένη Εμψυχωτική Ηγεσία (Inspirational Leadership)

Inspiring and guiding individuals and groups Visionary, inspire others, shared mission Εμπνέοντας, καθοδηγώντας και ενεργοποιώντας άτομα ή ομάδες. Χαρακτηριστικά της ηγεσίας η οποία έχει τις δεξιότητες να εμψυχώνει άτομα η ομάδες είναι: Η καθημερινή προσφορά προστιθέμενης αξίας στο άτομο, και την ομάδα. Η καθιέρωση μιας διαπροσωπικής διαδραστικής επικοινωνίας η οποία χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, σαφήνεια και [...]

Kατηγορίες

Επιχειρηματικά θέματα

Kατηγορίες

Kατηγορίες