Monthly Archives: Δεκέμβριος 2017

//Δεκέμβριος

2.Πρωτοβουλία (Initiative)

Είμαστε ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να αρπάξουμε την ευκαιρία, και να δράσουμε άμεσα; Είμαστε ανοιχτοί σε νέες ιδέες, και νέα πληροφόρηση, γνώση, από διάφορες πηγές; Όχι και ποτέ βεβιασμένη δράση. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και ευέλικτοι για αλλαγές η αντιμετώπιση εμποδίων, προβλημάτων; Γεννάμε ιδέες, παρακινούμε άλλους με διάθεση και επιμονή για την επίτευξη σπουδαίων στόχων; [...]

3.Αισιοδοξία / Στόχος, Οδηγός η Επιτυχία (Optimism/ Achievement drive)

Η αισιοδοξία είναι η επίμονη δράση με στόχο την επιτυχία των στόχων ασχέτως των εμποδίων και προβλημάτων. Η αισιοδοξία είναι προσανατολισμένη και καλλιεργεί τη ελπίδα για επιτυχία παρά τις διάφορες αναστολές, προβληματισμούς, φόβο. Η αισιοδοξία είναι ο βασικός παράγοντας της ανάπτυξης θετικών προσδοκιών για μελλοντικούς στόχους. Κυρίαρχος στόχος μας είναι η επίτευξη των στόχων μας [...]

4.Διαχείριση του Στρες (Stress management)

Διαχειριζόμαστε τα παρορμητικά μας αισθήματά και τα συναισθήματά καλά. Σκεφτόμαστε σωστά και μένουμε σταθεροί ακόμη και κάτω από έντονη πίεση. Διατηρούμαστε αποτελεσματικοί ακόμη και όταν οι καταστάσεις δυσκολεύουν. Όταν είμαστε πλημμυρισμένοι με στρες, δεν μπορούμε να σκεφτούμε αντικειμενικά και ίσως παίρνουμε λανθασμένες αποφάσεις. Για να διαχειριστούμε το στρες αποτελεσματικά, θα πρέπει αρχικά να αναγνωρίσουμε ότι [...]

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΗΓΕΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ -SOCIAL AWARENESS

Οι ικανότητες να αντιλαμβάνεται κανείς τα συναισθήματα, τις ανησυχίες και τις ανάγκες των άλλων, και να συμπεριφέρεται ανάλογα. Κατανόηση των άλλων. Οι Κοινωνικές δεξιότητες (social skills) είναι δεξιότητες επιρροής, επικοινωνίας, ηγεσίας, καταλυτικής δράσης όσον αφορά την αλλαγή, χειρισμού διαφωνιών, καλλιέργειας δεσμών, συνεργασίας, ομαδικότητας. Η κοινωνική επίγνωση περιλαμβάνει ως υποκατηγορίες την ενσυναίσθηση (το να «μπαίνουμε στα [...]

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ – ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ (Social Awareness)

Έχω την ικανότητα να αναγνωρίζω τα συναισθήματα και τις ανάγκες των άλλων, και να συμπεριφέρομαι ανάλογα. Η ενσυναίσθηση (Εmpathy) είναι η ικανότητα μας να κατανοούμε τους άλλους, να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματα τους, και να τους προσφέρουμε εξαιρετική εξυπηρέτηση ενισχύοντας την ανάπτυξή τους Απαραίτητο στοιχείο της εν συναίσθησης είναι ο σωστός χειρισμός της διαφορετικότητας Αντιλαμβανόμαστε και [...]

1.Οργανωτική Επίγνωση- Συναίνεση (Organizational Awareness)

Δίνω έμφαση και κατανοώ το επίπεδο οργάνωσης της εταιρείας, της ομάδας κλπ. τη δυναμική που εκπέμπει, τις πολιτικές. Μπορώ και αντιλαμβάνομαι τη συναισθηματική κατάσταση που βρίσκεται η εταιρεία , οι ομάδες, τα άτομα. Ευθυγραμμίζομαι με τους στόχους της εταιρείας ή των ομάδων, και τη δύναμη και το επίπεδο των σχέσεων που εκπέμπει. Ευθυγραμμίζομαι με την [...]

2.Στόχος η Παροχή Εξαιρετικών Υπηρεσιών (Excellent Service Orientation)

Κατανοώ τις ανάγκες και τα προβλήματα του πελάτη και του προσφέρω μια εξαιρετική εξυπηρέτηση. Αντιλαμβάνομαι και αναγνωρίζω τις ανάγκες, τα προβλήματα, και τις ανησυχίες του πελάτη. Έντονη και συνεχή προσπάθεια συμπαράστασης στο πελάτη μέσω εξαιρετικών  προϊόντων και της συνεχούς φροντίδας και εξυπηρέτησης προς αυτόν. Συνεχή, καθημερινή προσπάθεια ικανοποίησης του πελάτη με στόχο τη διατήρηση και [...]

3.Κατανόηση των Άλλων (Understanding Others)

Διαισθάνομαι τα συναισθήματα και τις προσδοκίες των άλλων και κάνω ότι είναι δυνατόν να τα διαχειριστώ με στόχο το αμοιβαίο όφελος. Το να κατανοώ τους άλλους είναι μια απόλυτα απαραίτητη δεξιότητα. Έχω τη ικανότητα να διακρίνω συναισθηματικά σημάδια Σε αυτό με βοηθάνε οι επικοινωνιακές δεξιότητες τις οποίες πρέπει να έχω. Σχετικά με την επικοινωνία, εκείνο [...]

4.Χειρισμός της διαφορετικότητας.(leveraging Diversity)

Άντιλαμβανόμαι ευκαιρίες μέσω διαφορετικών ατόμων. Αποδίδω σεβασμό και αναγνώριση σε όλα τα άτομα. Αντιλαμβάνομαι τη διαφορετικότητα σα μια θετική ευκαιρία. Χρησιμοποιώ τη διαφορετικότητα για να κάνω τα πράγματα καλύτερα. Χειρισμός της διαφορετικότητας πάει να πει έχω την ικανότητα να δημιουργώ κα να αναπτύσσω ευκαιρίες μέσω διαφορετικών τύπων ατόμων, αναγνωρίζοντας και γιορτάζοντας ότι όλοι φέρνουν κάτι [...]

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (RELATIONSHIP MANAGEMENT)

Η Διαχείριση Διαπροσωπικών Σχέσεων: Αναφέρεται στην ικανότητα να χειριζόμαστε με επιτυχία και σε βάθος χρόνου τις διαπροσωπικές μας αλληλεπιδράσεις με τους άλλους ανθρώπους Χειρισμός σχέσεων: Δεξιότητα χειρισμού των συναισθημάτων των άλλων. Ανάπτυξη κοινωνικής επάρκειας και κοινωνικών δεξιοτήτων. Να θυμάστε ότι οι 4 κύριες κατηγορίες Συναισθηματικής Νοημοσύνης που μόλις γνωρίσαμε, δεν είναι κληρονομικοί παράγοντες ή ταλέντα, [...]

Kατηγορίες

Επιχειρηματικά θέματα

Kατηγορίες

Kατηγορίες