ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (MANAGEMENT) και ΗΓΕΣΙΑΣ (LEADERSHIP).

Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο και αδιάκοπο ενδιαφέρον σχετικό με το ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των όρων ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (MANAGEMENT) και ΗΓΕΣΙΑΣ (LEADERSHIP). Καταρχάς και οι δύο έννοιες στοχεύουν, αν και με διαφορετικό τρόπο, στην όσο το δυνατόν καλύτερη οργάνωση ,ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα μιας εταιρείας. Παρόλο ότι η ΗΓΕΣΙΑ (LEADERSHIP) είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνιστώσα, και [...]