ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ- MANAGER

Είναι το άτομο το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη της παραγωγικότητας, κάνοντας την δουλειά του σωστά, και απαιτώντας από τους υφισταμένους του να κάνουν το ίδιο.  Είναι το άτομο το οποίο θέτει συγκεκριμένους στόχους, και προσπαθεί να τους πετύχει τηρώντας αυστηρά και με ευλάβεια τους κανόνες, τις δομές και τις σταθερές διαδικασίες της εταιρείας του. Προσπαθεί [...]