ΣΑΦΗΝΕΙΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ,ΑΠΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ

Μια επιτυχημένη εταιρεία είναι αυτή που αποτελείται από επιτυχημένες ομάδες, με κάθε μέλος της ομάδας να είναι προσανατολισμένο προς την ίδια κατεύθυνση, με ένα κοινό πακέτο ξεκάθαρων και κατανοητών στόχων. Τα στελέχη αυτών των ομάδων επικοινωνούν και συνεργάζονται μεταξύ τους για την επίτευξη συγκεκριμένων κοινών στόχων της εταιρείας τους. Τα κυρίαρχα στοιχεία που πρέπει να [...]