ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ (TRANSACTIONAL CUSTOMERS) Όντας επικεντρωμένος στο κόστος του προϊόντος που θέλει να αγοράσει δεν έχει και μεγάλη διάθεση να δημιουργήσει διαπροσωπικές σχέσεις. Έχει τη βεβαιότητα ότι γνωρίζει πολύ καλά το προϊόν και ότι δεν χρειάζεται περισσότερη πληροφόρηση. Συνέχεια παραπονιέται. Εκφράζει συχνά, αντιρρήσεις και αμφιβολίες , και δεν θεωρεί ότι το προϊόν που [...]