ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ Προσφέρουμε Διαχρονική Προστιθέμενη Αξία στον πελάτη, μέσω εξαιρετικής ποιότητας προϊόντων και παροχής διακεκριμένης εξυπηρέτησης και φροντίδας. Με απλά λόγια Προσφορά Προστιθέμενης Αξίας πάει να πει καταρχάς ποιοτικά προϊόντα, εξαιρετική εξυπηρέτηση και φροντίδα, αλλά και η ύπαρξη ενός γενικού πολιτισμού Προσφοράς Προστιθέμενης Αξίας, που να διέπει το σύνολο των τμημάτων [...]