Ετήσια Αρχεία: 2017

ΑΥΤΕΠΙΓΝΩΣΗ / ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ – (SELF AWARENESS)

Είναι η ικανότητα η οποία μας βοηθάει να κατανοήσουμε τα συναισθήματά μας και να αναγνωρίσουμε την επίδραση που έχουν στην αποτελεσματικότητα της δουλειάς μας και στις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Είναι η ικανότητα του ατόμου να αντιλαμβάνεται και να , αναγνωρίζει τα συναισθήματά του, όποια και εάν είναι αυτά, θετικά ή αρνητικά, να γνωρίζει σε βάθος [...]

1.Επίγνωση της Συναισθηματικής μας κατάστασης.(Emotional Self-Awareness)

Αναγνωρίζω, και αντιλαμβάνομαι ανά πάσα στιγμή τα συναισθήματά μου και τις επιπτώσεις που έχουν στη πορεία της δουλειάς μου, στις σχέσεις μου με τους εσωτερικούς και εξωτερικούς μου πελάτες, αλλά και στη προσωπική μου ζωή. Οι δεξιότητες της Συναισθηματικής Αυτοεπίγνωσης μας δίνουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματα μας, να τα αξιολογούμε σωστά και να [...]

2.Ακριβής Αξιολόγηση του Εαυτού μας. (Accurate Self Understanding- Self-Assessment)

Αναγνωρίζω τα δυνατά και αδύνατα στοιχεία μου. Μπορούμε να κάνουμε μια ειλικρινή, αντικειμενική, και σε βάθος αξιολόγηση του εαυτού μας ; Πώς αντιλαμβανόμαστε, αξιολογούμε και διαχειριζόμαστε τον εαυτόν μας, ποιά είναι τα δυνατά και αδύνατα σημεία, ποιά είναι και τα όρια μας. Θέλουμε να αποκτούμε νέες εμπειρίες αποφεύγοντας να μένουμε στα παλιά και τετριμμένα; Είμαστε [...]

3.Αυτοπεποίθηση- Πειστικότητα/ Κουράγιο (Self Confidence- Self Courage)

Έχω μια ειλικρινή και αντικειμενική γνώση των ικανοτήτων μου. Ποιός Είμαι; Οράματα, Αξίες, Πιστεύω. Ένα υψηλό επίπεδο αυτοπεποίθησης είναι ένα απολύτως απαραίτητο εργαλείο στη προσπάθειά μας να πετύχουμε ένα διακεκριμένο αποτέλεσμα. Είναι το στοιχείο το οποίο μας δίνει έντονη αίσθηση και σιγουριά, και μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε σκληρές προκλήσεις. Αισθανόμαστε σίγουροι, δυνατοί, και αποφασισμένοι να [...]

ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ,/ ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ / ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ (SELF MANAGEMENT- SELF REGULATION – SELF CONTROL)

Αυτοδιαχείριση (Self-Management) είναι η δεξιότητα που μας βοηθάει να αντιλαμβανόμαστε την εσωτερική μας συναισθηματική κατάσταση, να την ελέγχουμε και να τη διαχειριζόμαστε με τρόπο ώστε, να αποφεύγουμε έντονες αντιδράσεις και αρνητικές συμπεριφορές. Μας δίνει τη δυνατότητα να διακρίνουμε τα θετικά και τα αρνητικά αισθήματα, να τα ελέγχουμε, ώστε να είμαστε ήρεμοι, ψύχραιμοι, και να αποφεύγουμε [...]

1.Καινοτομία – Πρωτοτυπία (Innovation)

Οι δεξιότητες της Καινοτομίας και Πρωτοτυπίας αφορά τη χρήση νέων ιδεών και προσεγγίσεων. Ψάχνουμε φρέσκες ιδέες από διάφορες πηγές. Γεννάμε νέες ιδέες. Ακολουθούμε νέες προοπτικές και είμαστε έτοιμοι να πάρουμε ρίσκα. Προσπαθούμε με συνεχή βελτίωση των γνώσεων μας να βελτιώσουμε την παραγωγικότητά μας. Είμαστε ανοιχτοί σε νέες προτάσεις, νέες ιδέες, νέες προοπτικές.  

2.Συναισθηματικός Αυτοέλεγχος (Emotional self-control)

O Αυτοέλεγχος (self-regulation): Αναφέρεται στην αυτοπειθαρχία, την αυτορρύθμιση, την αξιοπιστία, την ευσυνειδησία, την προσαρμοστικότητα, και την καινοτομία. Η αυτορρύθμιση ως συστατικό στοιχείο της συναισθηματικής νοημοσύνης έχει να κάνει με τον έλεγχο του εαυτού και αποτελεί άμεση συνέχεια στην ουσία της αυτοεπίγνωσης. Αυτορρύθμιση είναι η ικανότητα να χειρίζεται το άτομο αποτελεσματικά την εσωτερική του κατάσταση, τον [...]

4.Ευσυνειδησία (conscientiousness)

Taking the responsibility for personal performance. Με μεγάλη προσοχή και πειθαρχία χειριζόμαστε τις ευθύνες μας, και τον εαυτό μας. Παίρνουμε πάντα την απόλυτη ευθύνη για τις δραστηριότητές μας και την αποτελεσματικότητα των ενεργειών μας, οι οποίες φροντίζουμε πάντα να αρμόζουν στις αξίες και την αξιοπρέπειά μας. Απλά παίρνουμε την απόλυτη ευθύνη για τη διαχείριση του [...]

ΑΥΤΟΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ( SELF MOTIVATION ) – ΠΑΝΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΙ

Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κίνητρα αυτοενεργοποίησης (Self-Motivation) όπως : Ο καθορισμός υψηλών στόχων, η θέληση και η επιμονή για την επίτευξή τους. Η συνεχής αναγνώριση και η σωστή διαχείριση των συναισθημάτων μας για τη επίτευξη των στόχων μας. Σημαντικό κίνητρο δραστηριοποίησης είναι και η αισιοδοξία η οποία μας βοηθάει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας έστω και [...]

1.Προσαρμοστικότητα / Ευελιξία (Adaptability flexibility)

Ανοιχτοί σε νέες πληροφορίες, και θέληση να αλλάξουμε θέση, γνώμη, αποφάσεις, συμπεράσματα. Ευελιξία στην αντιμετώπιση εμποδίων, προβλημάτων, ευκαιριών. Προσαρμογή αντιδράσεων, και τακτικής, για διόρθωση ρευστών καταστάσεων. Ευελιξία και προσαρμογή στο χειρισμό αλλαγής. Η Ικανότητα να είμαστε ευέλικτοι και ρεαλιστές με στόχο να λύσουμε μια σειρά από προβλήματα όταν εμφανιστούν. Σε επίπεδο ηγεσίας είναι η ικανότητα [...]

Kατηγορίες

Επιχειρηματικά θέματα

Kατηγορίες

Kατηγορίες