ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟ (ΓΕΝΤΙ ΚΟΥΛΕ)  Όπως ολόκληρη η Θεσσαλονίκη έτσι και το Επταπύργιο έπεσε στα χέρια των Τούρκων το 1430. Το 1431, ένα χρόνο μετά την κατάληψη της πόλης από τους Τούρκους, ο πρώτος τούρκος διοικητής Τσαούς-Μπέη επισκευάζει και ανασκευάζει το φρούριο, το κάνει διοικητικό κέντρο, και το χρησιμοποιεί για τη στρατοπέδευση της [...]