Συναισθηματική Νοημοσύνη

//Συναισθηματική Νοημοσύνη

3.Αυτοπεποίθηση- Πειστικότητα/ Κουράγιο (Self Confidence- Self Courage)

Έχω μια ειλικρινή και αντικειμενική γνώση των ικανοτήτων μου. Ποιός Είμαι; Οράματα, Αξίες, Πιστεύω. Ένα υψηλό επίπεδο αυτοπεποίθησης είναι ένα απολύτως απαραίτητο εργαλείο στη προσπάθειά μας να πετύχουμε ένα διακεκριμένο αποτέλεσμα. Είναι το στοιχείο το οποίο μας δίνει έντονη αίσθηση και σιγουριά, και μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε σκληρές προκλήσεις. Αισθανόμαστε σίγουροι, δυνατοί, και αποφασισμένοι να [...]

ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ,/ ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ / ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ (SELF MANAGEMENT- SELF REGULATION – SELF CONTROL)

Αυτοδιαχείριση (Self-Management) είναι η δεξιότητα που μας βοηθάει να αντιλαμβανόμαστε την εσωτερική μας συναισθηματική κατάσταση, να την ελέγχουμε και να τη διαχειριζόμαστε με τρόπο ώστε, να αποφεύγουμε έντονες αντιδράσεις και αρνητικές συμπεριφορές. Μας δίνει τη δυνατότητα να διακρίνουμε τα θετικά και τα αρνητικά αισθήματα, να τα ελέγχουμε, ώστε να είμαστε ήρεμοι, ψύχραιμοι, και να αποφεύγουμε [...]

1.Καινοτομία – Πρωτοτυπία (Innovation)

Οι δεξιότητες της Καινοτομίας και Πρωτοτυπίας αφορά τη χρήση νέων ιδεών και προσεγγίσεων. Ψάχνουμε φρέσκες ιδέες από διάφορες πηγές. Γεννάμε νέες ιδέες. Ακολουθούμε νέες προοπτικές και είμαστε έτοιμοι να πάρουμε ρίσκα. Προσπαθούμε με συνεχή βελτίωση των γνώσεων μας να βελτιώσουμε την παραγωγικότητά μας. Είμαστε ανοιχτοί σε νέες προτάσεις, νέες ιδέες, νέες προοπτικές.  

2.Συναισθηματικός Αυτοέλεγχος (Emotional self-control)

O Αυτοέλεγχος (self-regulation): Αναφέρεται στην αυτοπειθαρχία, την αυτορρύθμιση, την αξιοπιστία, την ευσυνειδησία, την προσαρμοστικότητα, και την καινοτομία. Η αυτορρύθμιση ως συστατικό στοιχείο της συναισθηματικής νοημοσύνης έχει να κάνει με τον έλεγχο του εαυτού και αποτελεί άμεση συνέχεια στην ουσία της αυτοεπίγνωσης. Αυτορρύθμιση είναι η ικανότητα να χειρίζεται το άτομο αποτελεσματικά την εσωτερική του κατάσταση, τον [...]

4.Ευσυνειδησία (conscientiousness)

Taking the responsibility for personal performance. Με μεγάλη προσοχή και πειθαρχία χειριζόμαστε τις ευθύνες μας, και τον εαυτό μας. Παίρνουμε πάντα την απόλυτη ευθύνη για τις δραστηριότητές μας και την αποτελεσματικότητα των ενεργειών μας, οι οποίες φροντίζουμε πάντα να αρμόζουν στις αξίες και την αξιοπρέπειά μας. Απλά παίρνουμε την απόλυτη ευθύνη για τη διαχείριση του [...]

ΑΥΤΟΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ( SELF MOTIVATION ) – ΠΑΝΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΙ

Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κίνητρα αυτοενεργοποίησης (Self-Motivation) όπως : Ο καθορισμός υψηλών στόχων, η θέληση και η επιμονή για την επίτευξή τους. Η συνεχής αναγνώριση και η σωστή διαχείριση των συναισθημάτων μας για τη επίτευξη των στόχων μας. Σημαντικό κίνητρο δραστηριοποίησης είναι και η αισιοδοξία η οποία μας βοηθάει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας έστω και [...]

1.Προσαρμοστικότητα / Ευελιξία (Adaptability flexibility)

Ανοιχτοί σε νέες πληροφορίες, και θέληση να αλλάξουμε θέση, γνώμη, αποφάσεις, συμπεράσματα. Ευελιξία στην αντιμετώπιση εμποδίων, προβλημάτων, ευκαιριών. Προσαρμογή αντιδράσεων, και τακτικής, για διόρθωση ρευστών καταστάσεων. Ευελιξία και προσαρμογή στο χειρισμό αλλαγής. Η Ικανότητα να είμαστε ευέλικτοι και ρεαλιστές με στόχο να λύσουμε μια σειρά από προβλήματα όταν εμφανιστούν. Σε επίπεδο ηγεσίας είναι η ικανότητα [...]

2.Πρωτοβουλία (Initiative)

Είμαστε ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να αρπάξουμε την ευκαιρία, και να δράσουμε άμεσα; Είμαστε ανοιχτοί σε νέες ιδέες, και νέα πληροφόρηση, γνώση, από διάφορες πηγές; Όχι και ποτέ βεβιασμένη δράση. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και ευέλικτοι για αλλαγές η αντιμετώπιση εμποδίων, προβλημάτων; Γεννάμε ιδέες, παρακινούμε άλλους με διάθεση και επιμονή για την επίτευξη σπουδαίων στόχων; [...]

3.Αισιοδοξία / Στόχος, Οδηγός η Επιτυχία (Optimism/ Achievement drive)

Η αισιοδοξία είναι η επίμονη δράση με στόχο την επιτυχία των στόχων ασχέτως των εμποδίων και προβλημάτων. Η αισιοδοξία είναι προσανατολισμένη και καλλιεργεί τη ελπίδα για επιτυχία παρά τις διάφορες αναστολές, προβληματισμούς, φόβο. Η αισιοδοξία είναι ο βασικός παράγοντας της ανάπτυξης θετικών προσδοκιών για μελλοντικούς στόχους. Κυρίαρχος στόχος μας είναι η επίτευξη των στόχων μας [...]

4.Διαχείριση του Στρες (Stress management)

Διαχειριζόμαστε τα παρορμητικά μας αισθήματά και τα συναισθήματά καλά. Σκεφτόμαστε σωστά και μένουμε σταθεροί ακόμη και κάτω από έντονη πίεση. Διατηρούμαστε αποτελεσματικοί ακόμη και όταν οι καταστάσεις δυσκολεύουν. Όταν είμαστε πλημμυρισμένοι με στρες, δεν μπορούμε να σκεφτούμε αντικειμενικά και ίσως παίρνουμε λανθασμένες αποφάσεις. Για να διαχειριστούμε το στρες αποτελεσματικά, θα πρέπει αρχικά να αναγνωρίσουμε ότι [...]

Kατηγορίες

Επιχειρηματικά θέματα

Kατηγορίες

Kατηγορίες